top of page

Målbart video-CV for

arbejdssøgende

Video-CV er et effektivt værktøj til at hjælpe ledige i job.

I oktober var jobcenter Randers  med i et pilotprojekt, hvor formålet var at teste effekten af et video-CV for arbejdssøgende. Projektet blev tilbudt 10 arbejdssøgende, der gennem længere tid havde været ledige og med begrænsede udsigter til job indenfor det følgende halve år.

 

Den udvalgte gruppe fik tilbudt muligheden for at lave et video-CV, hvor de med egne ord fortalte om sig selv og deres ønsker til et fremtidigt job.

 

Videoen skulle danne grundlag for deres videre jobsøgninger, hvor den arbejdssøgende selv mailede sit video-CV vedhæftet den skriftlige ansøgning til aktuelle virksomheder.

 

Resultatet af projektet viste sig allerede indenfor 2 måneder, hvor 7 ud af gruppens 10 deltagere var i job.

Følgende jobsøgende fik

tilbud om at deltage i projektet:

  • 1 bogholder på 57 år

  • 1 IT operatør som var hørehæmmet

  • 1 IT programør på 52 år

  • 2 pædagoger, hvoraf en var over 50 år

  • 2 ufaglærte

  • 3 kontoruddannede

 

Resultatet af projektet blev

som følger:

  • 6 arbejdssøgende kom i fast arbejde

  • 1 arbejdssøgende kom i et vikariat og efterfølgende ansat fuldtid.

  • 1 arbejdssøgende kom i job med løntilskud og er efterfølgende ansat på fuld tid.

Statistik - så hurtigt kom de i job 

De 10 arbejdssøgende havde være ledige mellem 2009 og 2012 og

8 fik job indenfor 3 måneder i 2013. De 2 sidste fik job efter 6 og 8 måneder.

 

Altså et resultat på 80% der kom i beskæftigelse indenfor 3 måneder efter, at de deltog i projektet med video-CV.

 

Samtidig var der samlet en stigning i jobsamtaler og flere fik tilbud om job fra flere virksomheder.

 

80% fik job i andet forsøg

Også i andet forsøg har vi haft stor succes, denne gang med nyledige. Resultatet var det samme, da 8 ud af 10 havde job inden for 3 måneder hvor sommerferien var inklusiv.

 

I dag, 4 år efter, ligger vi stadig på et snit på mellem 60 og 80% indenfor 3 måneder.

Program for optagelse af video-CV i det lokale Jobcenter

Intromøde i Jobcentret: Møde med de arbejdssøgende, hvor der vil være en kort introducering i video-CV. 

 

Der bliver vist eksempler på andre video-CV´er og givet gode råd til formulering af tekst og indhold samt tøjvalg, kropssprog, stemmeføring etc. Det indledende møde er vigtigt i forhold til at successikre den enkeltes videooptagelse.

 

På intomødet vil deltagerne også få udleveret link, der giver dem adgang til elektronisk undervisningsmateriale, som kan bruges i den selvstændige forberedelse af video-CVét.  Mødet vil have en varighed på ca. 1 timer.

Intromødet kan blive erstattet af  et link med videoer som fortæller de samme vigtige ting for at lave den gode video.

Optagelse i Jobcentret: Der bliver afsat en halv time til optagelse af hver video-CV, hvilket giver tid til fejl og "ommere". Alle tekster bliver "læst" op hvilke er meget nemt i forhold til at skulle huske det hele. Der bliver optaget et afsnit ad gangen.

- Der bliver lavet dækbilleder indenfor den aftalte tid. Hvis der mod forventning alligevel skulle være mangler eller fejl i en video, bliver disse justeret uden beregning. Der laves 10-14 video-CV´er pr. dag i tidsrummet 09.00 -16.00. Det vil være muligt for borgeren selv at optage dækbilleder på en arbejdsplads eller hjemme, samt evt. selv tage rekvisitter med til optagelsen.

 

Optagelsen foretages typisk fra 2 dage efter intromødet

 

Redigering og opload: Videoerne bliver redigeret, klippet og oploadet senest 7 dage efter optagelserne. Den enkelte video oploades på en spærret konto hos YouTube. En spærret konto er ikke offentlig tilgængelig. Det er en konto, hvor videoen kun kan ses af de brugere, der har linket til videoen.

 

De arbejdssøgende får tilsendt deres link til videoen pr. mail, så de kan sende det til virksomhederne med det samme.

 

Alle får også en Mp4 fil af videoen som kan uploades til firmaers hjemmesider.

bottom of page